Συγκρότηση σε Σώμα νεοεκλεγέντων μελών

Συνήλθαν σήμερα 14 Νοεμβρίου 2023 τα νεοεκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που έγιναν κανονικά στις 6-11-2023 και εμφαίνονται στο πρακτικό 70, με θέμα «τη συγκρότησή τους σε σώμα» .

Μετά από ομόφωνη απόφαση εκλέγονται για την επόμενη 4ετία ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Βαλής Εμμανουήλ
Αντ/δρος: Χατζηδημητρίου Γεώργιος
Γραμματέας : Σταύρου Αικατερίνη
Ταμίας : Χατζηανδρέου Στυλιανός
Μέλος : Γαιτανής Γεώργιος
Μέλος : Τζιβανάκης Πλούταρχος
Μέλος: Βασιλείου Ηλίας

Ως εκπρόσωπος και διαχειριστής του λογαριασμού όψεως που διατηρεί η Ένωση μας στην Τράπεζα Πειραιώς ορίζεται ο Χατζηανδρέου Στυλιανός.

Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα και έκλεισε η συνεδρίαση .

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Σάμου
Βαλής Εμμανουήλ