Ειδοποιούνται οι αμπελοκαλλιεργητές  που έχουν αμπέλια στις περιοχές :

Ηραίον, Κάμπος Χώρας , Μεσόκαμπος, Καλάμι – Δροσιά – Βλαμαρή Βαθέος, Κοκκάρι, Κάμπος Βουρλιωτών, Τσαρλύ, Παλιοχώρι και Άγ. Κωνσταντίνο μέχρι Λογαράδες,

να ψεκάσουν  από σήμερα, 21  Ιουνίου 2023με σκευασμάταΒακίλου Θουριγγίας (Ντιπελ, Μπακτοσπεϊνη, Μπακτεσίν)   ή πυρεθρίνη.

Οι βιοκαλλιεργητές καθώς και οι παραγωγοί που είναι ενταγμένοι στο<<ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ>> και έχουν αμπέλια στις παραπάνω περιοχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τα σκευάσματα Βακίλου Θουριγγίας (Ντιπελ, Μπακτοσπεϊνη, Μπακτεσίν).

Επειδή οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών και κυρίως περονοσπόρου και ωϊδίου συστήνεται στους παραγωγούς να χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά και κατάλληλα φυτοφάρμακα για την αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών. Σημειώνεται ότι  καλλιεργητικές επεμβάσεις όπως το αργολόγημα, το βλαστόκομμα και το ξεφύλλισμα, επειδή δημιουργούν καλύτερες συνθήκες αερισμού και μειώνουν την υγρασία κοντά στα σταφύλια, συμβάλλουν στην επιτυχία της φυτοπροστασίας και τη βελτίωση της ποιότητας.

Κατά τις επεμβάσεις πρέπει να βρέχονται ή να σκονίζονται σχολαστικά τα σταφύλια .

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα εκτός των προτεινόμενων από τους γεωπόνους γιατί υπάρχει κίνδυνος υπολειμμάτων στο προϊόν .

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί να απευθύνονται στους Γεωπόνους της ΕΟΣΣ στα τηλέφωνα  22730-87510 (εσωτ 528) και  22730-35760.

 

Για τον Ε.Ο.Σ.ΣΑΜΟΥ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ