ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σε συνέχεια των διατάξεων Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.05.2020 σχετικά με την επανέναρξη και τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων ανεξαρτήτου ηλικιακής ομάδας , όπως αυτές περιγράφονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου επαναλειτουργεί το Δημοτικό Στάδιο αποκλειστικά και μόνο για τους υποψηφίους Σχολών Σ.Ε.Φ.Α.Α.,Στρατιωτικών Σχολών, αξιολογημένους  διαιτητές και μέλη αθλητικών Σωματείων, μαζί με τους συνοδούς όπου αυτοί απαιτούνται.

Αυστηρή προϋπόθεση  είναι η τήρηση του Καταλόγου Εισερχομένων – Εξερχομένων, (https://gga.gov.gr/images/katalogos_eiserxomenon_ekserxomenon.pdf)

που θα αρχειοθετείται καθημερινά με αποκλειστική μέριμνατου υπεύθυνου προπονητή, ο οποίος θα ορίζεται και Υπεύθυνος για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας και οργάνωσης της αθλητικής εγκατάστασης, τηρώντας πάντα τους υγειονομικούς  κανόνες και τις  πρακτικές οδηγίες Γ΄ Φάσης που ισχύουν για την ασφαλή άσκηση.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν  την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπο  τους.

 

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 18.00 – 21.00

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Αθλητές/τριες κάτω των 13 ετών οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες σε σωματεία και έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, συμπληρώνουν το ιατρικό ιστορικό και προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση ότι είναι κλινικά υγιείς, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού.

Το έντυπο του ιατρικού ιστορικού μπορείτε να βρείτε εδώ: https://gga.gov.gr/images/entypo_proagonistikou.docx

Το έντυπο της ιατρικής βεβαίωσης μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://gga.gov.gr/images/%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%92%CE%95%CE%92%CE%91%CE%99%CE%A9%CE%A3%CE%97_v5.pdf

Για αθλούμενους/ες κάτω των 13 ετών οι οποίοι/ες δεν έχουν δελτίο αθλητικής ιδιότητας, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ιατρικού ιστορικού και η προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η πρόσβαση στην αθλητική εγκατάσταση με την εγγραφή από τον συνοδό των στοιχείων του αθλητή στον Κατάλογο Εισερχομένων- Εξερχομένων που διατηρεί η εγκατάσταση, για ενδεχόμενη ιχνηλάτηση.

Κατά τα λοιπά και για τους αθλητές/τριες και αθλούμενους/ες άνω των 13 ετών ισχύουν κατά περίπτωση τα προβλεπόμενα στις οδηγίες ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports#

 

 

 

 O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑΣ