Ο Συνεταιρισμός, σε συνέχεια μιας ικανοποιητικής εμπορικά χρονιάς ανακοινώνει δράσεις και βελτιωμένες τιμές για τον τρύγο 2023. Συγκεκριμένα:

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

Ο Συνεταιρισμός προκειμένου να στηρίξει την αμπελοκαλλιέργεια, ανακοινώνει την ενίσχυση των μελών του για νέες φυτεύσεις αμπελώνων Μοσχάτου με 100 ευρώ ανά στρέμμα και για μία τριετία από τη φύτευση (με αφετηρία την προσεχή φυτευτική περίοδο).

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΜΠΕΛΟΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αυξάνεται η ¨ειδική στρεμματική ενίσχυση¨ για πιστοποιημένα αμπέλια ποικιλίας Μοσχάτου, βιολογικά ή ολοκληρωμένης καλλιέργειας στα 110 ευρώ ανά στρέμμα (από 80 ευρώ που ήταν κατά τον τρύγο του 2022).

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ – ΤΡΥΓΟΣ 2023

Αυξάνονται  οι τιμές στις περισσότερες κατηγορίες σταφυλιών με έμφαση στα υγιή σταφύλια που θα παραλάβει ο Συνεταιρισμός.

 

Κατηγορία Στρεμματική απόδοση έως: Παλιά τιμή Τιμή 2023
 

Μοσχάτα ΕΚΛΕΚΤΑ

 

530 κιλά/στρ 0,70 0,73
1000 κιλά/στρ 0,52 0,54
3000 κιλά/στρ 0,45 0,50
Μοσχάτα ΣΑΜΑΙΝΑ 1000 κιλά/στρ 0,50 0,54
3000 κιλά/στρ 0,40 0,50
ΕΡΥΘΡΑ 2500 κιλά/στρ 0,40 0,45
   

 

Στις πιο πάνω τιμές όπως γνωρίζουν οι παραγωγοί, έρχονται να προστεθούν αποζημιώσεις για μεταφορικά ανάλογα με την περιοχή.

Επίσης όπως κάθε χρόνο τα αμπελοτεμάχια που παράγουν οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ, ενισχύονται με περίπου 70 ευρώ ανά στρέμμα  μέσω του προγράμματος ενίσχυσης των μικρών νησιών του Αιγαίου.

Η πληρωμή των παραγωγών προγραμματίζεται να γίνει τον Δεκέμβριο τρέχοντος έτους (2023).

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΝΙΚ. ΣΚΟΥΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ