Πανηγυρικός Ἑορτασμός

 Τῆς μνήμης τοῦ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ στούς Μύλους

 

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε κι ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μακαρίου Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ στούς Μύλους Σάμου, στίς 16 Μαΐου, σύμφωνα μέ τήν ζωηρή τοπική παράδοση, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἁγίου ἀπό τήν περιοχή καί τῶν θαυμάτων πού ἐπετέλεσε.

Τό Σάββατο 15η Μαΐου 2021 τό ἀπόγευμα στίς 17.00΄ ἐψάλη ὁ πρῶτος Πανηγυρικός Ἑσπερινός στό πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Μακαρίου Ἐξωκκλήσιο, πού βρίσκεται λίγο ἔξω ἀπό τό Χωρίο τῶν Μύλων καί στίς 19.00΄ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς Μύλων.

Τήν Κυριακή 16η Μαΐου 2021, Κυριακή τῶν Μυροφόρων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος χοροστάτησε στόν Ἀναστάσιμο Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας, τονίζοντας στήν ὁμιλία του, πώς τό θάρρος καί ἡ τόλμη, πού διέκριναν τούς ἁγίους Ἰωσήφ τόν ἀπό Ἀριμαθαίας, τόν Νικόδημο καί τίς Ἁγίες Μυροφόρες, χαρακτήριζαν καί τόν τιμώμενο Ἅγιο Μακάριο, ὁ ὁποῖος στά δύσκολα χρόνια τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, ὡς πρωτεργάτης τῶν φιλοκαλικοῦ Κινήματος τῶν ἁγίων Κολλυβάδων Πατέρων, συνέβαλε τά μέγιστα στήν πνευματική ἀναγέννηση τοῦ ὑπόδουλου Γένους, ἐπί τῇ βάσει τῆς ὁποίας ἀνέκτησε τήν ἐλευθερία του.

Ἰδιαίτερη ἦταν ἡ χαρά ὅλων, καθώς τηρουμένων τῶν μέτρων ὑγιειονομικῆς προστασίας, γεύθηκαν μιᾶς πανηγυρικῆς συνάξεως μετά ἀπό πολύ καιρό, εὐχόμενοι καί προσευχόμενοι γιά τήν ἐν ὑγιείᾳ σώματος καί ψυχῆς συνέχιση τέτοιων πνευματικῶν δραστηριοτήτων εἰς ἔτη πολλά, εὐχαῖς καί πρεσβείαις τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μακαρίου Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ, ὁ ὁποῖος γιά τά Νησιά μας κατέστη ὄντως εἰς τῦπον καί τόπον Χριστοῦ καθώς στά δύσκολα χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς «διῆλθεν εὐεργετῶν καί ἰώμενος πάντας τούς καταδυναστευομένους» (Πραξ. ι΄38)

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως