ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1351/17-09-2020 απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε ο κ. Εμμανουήλ Κιάσσος, Δημοτικός Σύμβουλος, της συμπράττουσας Δημοτικής Παράταξης «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ανατολικής Σάμου, με θητεία μέχρι 31/12/2021 και του ανατέθηκε, χωρίς αμοιβή:

  1. Ο συντονισμός δράσεων του Δήμου για την λήψη μέτρων αποφυγής της διασποράς καθώς και αντιμετώπισης του COVID-19, καθώς και συναφών θεμάτων που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας από επιδημιολογικούς παράγοντες.
  2. Η επεξεργασία προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών προς του πολίτες.

 

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου