Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ενέταξε την πρόταση της Περιφέρειας με τίτλο

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με ποσό χρηματοδότησης 1.352.000 €.

 

Από το Γραφείο Τύπου