ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με την υπ. αριθμ. 4122/ 29.09.2022 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, εντάχθηκε το έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΞ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ, συνολικού π / υ 499.888,65 ευρώ.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του αναφερθέντος τμήματος, που συνδέει το επαρχιακό δίκτυο με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και τις αγροτικές ιδιοκτησίες μεταξύ τους σε δύσβατα σημεία, όπου δεν υπάρχει άλλος τρόπος πρόσβασης.
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου συνεχίζει συστηματικά τη συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων, για την προσπάθεια καταγραφής παρεμβάσεων που αφορά όλες τις κοινότητες.
Η προσπάθεια διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων που θα στηρίξουν περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα, είναι συνεχόμενη.