Στο Πρόγραμμα της ΕΤΕπ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα ενταχθεί το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Σάμου  με το ποσό των 395.968, 00 Ευρώ.

Το Σάββατο αναμένεται ο μελετητής του έργου που θα  περιηγηθεί στο νησί ενώ τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η επιτροπή του Δήμου που έχει συσταθεί για την προώθηση του Τοπικού Χωρικού σχεδίου του Δήμου Σάμου.

Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει προοπτικές ανάπτυξης στο νησί   κυρίως με τον επανακαθορισμό των ζωνών  οικιστικού ελέγχου.

«ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΑΜΟΥ (ΦΕΚ 100Δ’/1995) – ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» είχε γράψει στις 10 Απριλίου του 2011 η Κίνηση ΒΑΘΥ SOS

http://vathisos.blogspot.gr/2011/04/1001995.html