Υπεγράφη σήμερα  μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου  και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου :

  • Προγραμματική Σύμβαση  του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει με το άρθρο 8 του ν.4071/2012 και το άρθρο 179 του ν.4555/2018  για την Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βορείου Αιγαίου» με τίτλο “Ωρίμανση  μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών Πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς και δέσμευση υλοποίηση  της πράξης  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ  “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”».
  • Προγραμματική Σύμβαση  ως Κοινός Διοικητής του ΓΝ Σάμου και ΓΝ-ΚΥ Ικαρίας, του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει με το άρθρο 8 του ν.4071/2012 και το άρθρο 179 του ν.4555/2018  για την Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βορείου Αιγαίου» με τίτλο “Ωρίμανση  μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση, αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών Πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς και δέσμευση υλοποίηση  της πράξης  «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ –ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ».

 

Επιπλέον υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου  και των Νοσοκομείων Βορείου Αιγαίου Προγραμματική Σύμβαση των άρθρων 17 ν.3329/2005, 54 ν.4456/2017 και 100 ν. 3852/2010, για την υποστήριξη των Νοσοκομείων της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου στο Βόρειο Αιγαίο για την Πράξη “Στήριξη των Νοσοκομείων Ικαρίας, Σάμου,  Λέσβου, Χίου, Λήμνου” σε υλοποίηση αιτημάτων των Νοσοκομείων Ικαρίας, Σάμου, Λέσβου, Χίου, Λήμνου για την ποιοτικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των προσερχόμενων σε αυτά ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού.

 

 Ο Διοικητής

Νικόλαος Α. Στεφανής