ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε συνέχεια εισήγησης της Δημοτικής Αρχής και της υπ’ αριθμ. 44/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο «Δράσεις τοπικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Σάμου» προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ, στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Το αίτημα αξιολογήθηκε θετικά και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 26791/29-04-2020 απόφαση ένταξης της Πράξης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Η πρόταση διαμορφώθηκε με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες και τους άξονες ανάπτυξης του Δήμου δίνοντας προτεραιότητα στους τομείς του τουρισμού, των μεγάλων έργων υποδομής , το περιβάλλον, την εύρυθμη Διοικητική λειτουργία και την ασφαλή παροχή Υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η Πράξη έτσι όπως υποβλήθηκε και εντάχθηκε από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου αναλυτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα :

1 Συντήρηση βιολογικού πόλεως Σάμου – σύνδεση τμημάτων αποχέτευσης 240.000,00
2 Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας –τεχνικά έργα 160.000,00
3 Τουριστική προβολή Δήμου Ανατολικής Σάμου 150.000,00
4 Προμήθεια τζιπ για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας 30.000,00
6 Χαρτογράφηση αγροτικής οδοποιίας 15.000,00
7 Αποκατάσταση –συντήρηση καταφυγίων 40.000,00
8 Συντήρηση κτιρίου ¨Σαμιακή αγορά¨ 30.000,00
9 Μέτρα φύλαξης και εποπτείας Δημαρχιακού μεγάρου και Δημοτικού Κήπου 10.000,00
10 Διαμόρφωση Παιδικών χαρών 30.000,00
11 Βελτίωση – συντήρηση αύλειου χώρου 2ου Δημοτικού σχολείου πόλεως Σάμου 25.000,00
12 Βελτίωση – συντήρηση αύλειου χώρου 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου πόλεως Σάμου 10.000,00
13 Διάνοιξη εφεδρικών γεωτρήσεων 80.000,00
14 Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Επιβατικού σταθμού λιμένα Πυθαγορείου 60.000,00
15 Προμήθεια φορτηγού με ανατροπή 50.000,00
16 Μηχανολογικός εξοπλισμός 10.000,00