Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα, σε συνέχεια των προηγούμενων, την ένταξη στο Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021 – 2027 (νέο ΕΣΠΑ) των παρακάτω προγραμμάτων:

 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

  • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΙΟΥ (ΚΔΗΦ)_ΕΓΑΝΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 384.000 €

  • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΓΕΦΥΡΑ» ΤΟΥ ΠΣ ΑμεΑ ΣΤΗ ΧΙΟ

με συνολικό ποσό πράξης: 422.400 €

  • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΤΗ ΧΙΟ

με συνολικό ποσό πράξης: 153.300 €

  • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» (ΣΥΔ) ΣΤΗ ΣΑΜΟ

με συνολικό ποσό πράξης: 182.500 €

  • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΗΦ – ΑΜΕΑ) «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» ΣΤΗ ΣΑΜΟ

με συνολικό ποσό πράξης: 288.000 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.430.200 €