Ο Δήμος Σάμου μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών και την αξιολόγηση τους από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενέταξε  το  έργο  «Ενίσχυση ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων Δημοτικής Ενότητας Βαθέος του Δήμου Σάμου» στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» με συνολικό Προϋπολογισμό ύψους 2.996.700,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην βελτίωση των υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.