Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα 18 πράξεις εντάξεως στην ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.529.618€.