Το Υπουργείο Υγείας και η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, ανταποκρινόμενοι στο αίτημά μας για την ενίσχυση με λοιπό επικουρικό προσωπικό προχώρησε στην πρόσληψη, για ένα (1) έτος, τεσσάρων (4) ατόμων, έναν (1) ΥΕ Μεταφορέα Ασθενών και τρεις (3) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε έτσι ώστε στο προσεχές μέλλον στο Ίδρυμά μας να γίνουν και άλλες προσλήψεις ιατρών και λοιπού προσωπικού.

 

 

Ο Διοικητής

Νικόλαος Α. Στεφανής