ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Πραγματοποίηση Εσπερίδας για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και των παραγωγικών τάξεων του Νομού Σάμου για τα χημικά προϊόντα από την ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (X.Y.) ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΜΟΥ  
στο Δημαρχιακό  Μέγαρο Σάμου, 25 Σεπτεμβρίου 2017 και  ώρα 18:00
Προσέλευση
18:00 – 18:15
Χαιρετισμoί
18:15 – 18:30

Γνωριμία με τα χημικά προϊόντα
Καλομοίρη Ευθαλία – Χημικός Γ.Χ.Κ.
Υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Σάμου
18:30 – 18:45

Κανονισμός REACH
Καλομοίρη Ευθαλία – Χημικός Γ.Χ.Κ.
Υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Σάμου
18:45 – 19:00

Εξελίξεις στη νομοθεσία χημικών προϊόντων REACH 2018
Δήμα Ευτυχία – Δρ. Χημικός Γ.Χ.Κ.
Προϊσταμένη Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
19:00 – 19:15

Διάλειμμα
19:15 – 19:30

Περιορισμοί (Παράρτημα XVII του Καν. REACH)
Καλομοίρη Ευθαλία – Χημικός Γ.Χ.Κ.
Υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Σάμου
19:30 – 19:55

Κανονισμός CLP
Καλομοίρη Ευθαλία – Χημικός Γ.Χ.Κ.
Υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Σάμου
19:55 – 20:15

Ερωτήσεις – Συζήτηση
20:15 – 21:00