Η εκδήλωση είναι μια σημαντική ευκαιρία για αξιόπιστη ενημέρωση όλων των αγροτών και όλων όσων ασκούν άλλο επάγγελμα ή είναι συνταξιούχοι και έχουν αγροτικό εισόδημα για το τί ισχύει με βάση τις αλλαγές στη νομοθεσία αλλά και τις τελευταίες εγκυκλίους και αποφάσεις του ΣΤΕ.

Καλούμε λοιπόν όλους για συμμετοχή και ενημέρωση. Θα υπάρξει δυνατότητα ερωτήσεων προς τον ομιλητή αλλά και απαντήσεις για ειδικές περιπτώσεις που θα τεθούν προς διευκρίνηση.