ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της η Δημοτική Αρχή έθεσε ως προτεραιότητα το «κλείσιμο» του ΚΥΤ της πόλεως Σάμου και την επιστροφή στην κανονικότητα για όλους τους πολίτες. Η επίτευξη της κοινής αυτής προσπάθειας οδήγησε σε ορατά αποτελέσματα, όπως μείωση της παραβατικότητας και εξάλειψη περιστατικών εμπρησμού και βίας, βελτιώνοντας έτσι αδιαμφισβήτητα την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.

Μετά την Πρωθυπουργική επίσκεψη και τη δέσμευσή του ιδίου για απόδοση του χώρου στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, με ταυτόχρονη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου για την αξιοποίηση του χώρου, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες για την πορεία και τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Όσον αφορά την ιδιοκτησία, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει αναλάβει να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες για την αγορά του οικοπέδου ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου. Μετά από μια σειρά αλληλογραφίας των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου, του Κτηματολογίου και των νομικών, σήμερα έχουμε στην υπηρεσία μας από τη μελετητική εταιρεία την εκτίμηση της αγοραίας αξίας των δύο γηπέδων στη Σάμο που φιλοξενούσαν το ΚΥΤ και βρισκόμαστε στη φάση της αγοράς μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου.

Αναφορικά με την αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής του πρώην ΚΥΤ Σάμου, προκειμένου να υλοποιηθεί, υπεγράφη στις 8-11-2021 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Βάσει του μνημονίου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναλαμβάνει τη διερεύνηση της πιθανής ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων της περιοχής, τόσο από αυτή καθ’ αυτή τη λειτουργία του ΚΥΤ, όσο και λόγω των πυρκαγιών που κατά περιόδους ξεσπούσαν.

Για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού αναμένεται η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου να επισκεφθεί εκ νέου το σημείο για να αποτυπώσει την κατάσταση μέσω οριοθέτησης και προσδιορισμού σημείων δειγματοληψίας εδάφους και υδάτων, αλλά και υπολειμμάτων πυρκαγιάς για τον χαρακτηρισμό των υλικών και τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας. Κατόπιν ανάλυσης και προσδιορισμού εδαφικών δειγμάτων, δειγμάτων ύδατος και υπολειμμάτων πυρκαγιάς, θα διερευνηθούν οι βέλτιστες πρακτικές για την ανάκτηση και ανακύκλωση όσων υλικών χαρακτηριστούν «μη επικίνδυνα» και την απομάκρυνση, κατά την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, όσων τυχόν χαρακτηριστούν «επικίνδυνα». Θα γίνει διαλογή των υλικών σε ανακυκλώσιμα και μη και θα προγραμματιστεί η μεταφορά τους εκτός Σάμου, λόγω μη δυνατότητας ανακύκλωσης ή υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και υλικών με όγκο τόσο μεγάλης κλίμακας.

Τελικό στόχο όλων των ανωτέρω συνιστά η αποκατάσταση και αναδιαμόρφωση της περιοχής μέσα από την οικονομική, αισθητική αλλά και οικολογική αναβάθμισή της, παράλληλα με την απόδοση των όμορων ιδιοκτησιών στην προτεραία κατάσταση.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης εξετάζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του Δήμου για αγορά των γηπέδων, ενώ επίσης αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση αποκατάστασης της περιοχής μέσω υποβολής αίτησης του Δήμου σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Επισημαίνεται ότι η αποκατάσταση αφορά τόσο την αποκάθαρση όσο και τη μελλοντική αξιοποίησή της περιοχής.

Σχετικά με την αξιοποίηση, οι προτάσεις θα οριστικοποιηθούν μετά από δημόσια διαβούλευση. Στο προσεχές διάστημα, αφότου λήξει το θέμα της ιδιοκτησίας, θα δημιουργηθεί πλατφόρμα στο website του Δήμου Ανατολικής Σάμου, όπου ο κάθε δημότης θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει προτάσεις για την αξιοποίηση του χώρου καθώς επίσης και εγγράφως με αποστολή των προτάσεων στο Δήμο, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, είτε εκπροσωπώντας κάποιο φορέα,  είτε ως ιδιώτης. Στόχος είναι ο χώρος να αποδοθεί στο Δήμο προς όφελος όλων των δημοτών με γνώμονα την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη τόσο της πόλης όσο και κατ’ επέκταση ολόκληρου του νησιού.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ενημέρωση λειτουργίας της πλατφόρμας ή για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη σχετικά.

 

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου