Με αφορμή  την αυριανή επίσκεψη του κου Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη στο νησί μας, σας αποστέλλουμε την ενημέρωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Σάμου, προς τον Βουλευτή Σάμου κ. Χριστόδουλο Στεφανάδη, σχετική με θέματα που αφορούν την πιστοποίηση των εθελοντικών κλιμακίων στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Π.

 

Θέμα: «Πιστοποίηση μελών εθελοντικών συλλογών ενταγμένων στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Π.»

 

Σχετ: 1)  Νόμος 3013/2002«Περί Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές

διατάξεις»,  (ΦΕΚ 102/1 Μαΐου 2002).

2)  Νόμος 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/24 Μαρτίου 2014) Άρθρο  117 έως 130.

3)   Νόμος 4662/2020  «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27- 7 Φεβρουαρίου 2020) Άρθρο 58 έως 71.

4) Η από 16/5/2022 επιστολή του Βουλευτή Ν. Σάμου με θέμα : «Πιστοποίηση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας» .

 

Κύριε Βουλευτά,   Όπως πολύ καλά γνωρίζετε στον νομό μας υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα και εμπειρότερα εθελοντικά κινήματα στον τομέα της Δασοπροστασίας  – Δασοπυρόσβεσης.

Αυτή την στιγμή δραστηριοποιούνται στα νησιά μας 43 εθελοντικές Οργανώσεις, δυστυχώς όμως μόνο 13 από αυτές  είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  και 11 από αυτές έχουν ως αντικείμενο τους  την Δασοπυρόσβεση – Δασοπροστασία  συγκεκριμένα οι εγγεγραμμένες στο μητρώο Πολιτικής Προστασίας εθελοντικές οργανώσεις είναι οι κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

 

 1. 1. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Πυθαγορείου
 2. Εθελοντική Ομάδα SOS Κοκκαρίου
 3. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Σάμου
 4. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Πύργου
 5. Σύλλογος Βλαμαριτών Σάμου
 6. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών  Παλαιοκάστρου
 7. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίων Θεοδώρων Σάμου
 8. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Δήμου Φούρνων Κορσέων
 9. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίου Κηρύκου
 10. Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Πλατάνου
 11. Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κεντρικού Αιγαίου
 12. Σύλλογος Αυτοδυτών Σάμου
 13. Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Υδρούσσας “Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ

 

Η ένταξη των εθελοντικών συλλόγων στο μητρώο της ΓΓΠΠ   ξεκίνησε το 2003 όπου φαίνεται να έχουν ενταχθεί   1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ, 2) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SOS KOKKAΡIOY και η  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ και ο τελευταίος σύλλογος που εντάχθηκε ήταν ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ το 2017.

Δυστυχώς  οι υπόλοιπες 30  Εθελοντικές Οργανώσεις ή  Σύλλογοι  η κλιμάκια τα τελευταία 20 χρόνια  δεν θελήσαν να υποβάλουν στην Γ.Γ.Π.Π. αιτήματα προκειμένου να ενταχθούν και εκείνες με την σειρά τους στο Μητρώο Πολιτικής Προστασίας, άρα ουσιαστικά η ΓΓΠΠ δεν γνωρίζει την ύπαρξη τους. Επίσης και οι 13 πιστοποιημένες εθελοντικές οργανώσεις δεν διέθεταν πιστοποιημένα από την Γ.Γ.Π.Π .μέλη με αποτέλεσμα και αυτοί ουσιαστικά να μην πληρούν  τις προϋποθέσεις για την εμπλοκή τους σε συμβάντα Πολιτικής Προστασίας  σύμφωνα με  την κειμένη Νομοθεσία (2 και 3 σχετικά).

Τα τελευταία 20 χρόνια  η ενεργοποίηση και η εμπλοκή των εθελοντών σε συμβάντα Πολιτικής Προστασίας  δεν γίνεται  σύμφωνα με τα σχέδια που υποβάλει κάθε χρόνο η Γ.Γ.Π.Π.  αλλά  ακολουθείται  μια τακτική ή οποία είναι εκτός νομικού πλαισίου, δηλαδή η Πυροσβεστική  Υπηρεσία ζητάει  την συνδρομή των Δήμων  και αυτοί με την σειρά τους,  έδιναν την εντολή ενεργοποίησης στις εθελοντικές ομάδες  να εμπλακούν σε συμβάντα Πολιτικής Προστασίας.

Από τον  Οκτώβριο του 2016 που τοποθετήθηκα από την τότε Περιφερειακή Αρχή Προϊστάμενος του Τμήματος  Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Σάμου  ενημέρωσα  αμέσως όλους τους εμπλεκομένους φορείς  (Δήμους – Πυροσβεστική Υπηρεσία – μη πιστοποιημένους εθελοντές)   για το θεσμικό πλαίσιο και για τους κινδύνους που διατρέχουν από την συνέχιση του άτυπου τρόπου ενεργοποίησης των μη πιστοποιημένων εθελοντών, προτρέποντας όλους  τους συλλόγους να  ενταχθούν στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Π και να πιστοποιήσουν τα μέλη τους.

Με την δημοσίευση του νέου νόμου  4662/2020  και έχοντας πλέον εκλεγεί οι   νέες Δημοτικές Αρχές έθεσα εκ νέου τα παραπάνω προβλήματα. Σας αποστέλλω συνημμένα τα πρακτικά του πρώτου ΣΟΠΠ που διενεργήθηκε μετά  την δημοσίευση του Ν. 4662/2020 στις 15 Απρίλιου του 2021  που πιστοποιεί τα όσα σας αναφέρω και περιγράφει και το κλίμα που επικρατούσε στις συνεδριάσεις.

Τώρα όσο αφορά την πιστοποίηση των μελών των Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εθελοντικών Ομάδων, σας  γνωρίζουμε ότι τα τελευταία 2 χρονιά δεν πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις λόγω covid 19.

Στις 8/4/2022 λάβαμε το με αριθμό  πρωτ. 15508 έγγραφό  του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με Θέμα : «Εκπαίδευση μελών εθελοντικών Οργανώσεων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π.» και αμέσως την ίδια μέρα αποστείλαμε το με αρ. πρωτ. 21178/752 έγγραφο στους  εγγεγραμμένους  στο Μητρώο Πολιτικής Προστασίας του Νομού Σάμου Εθελοντικούς Συλλόγους, και στην συνέχεια επικοινωνήσαμε και τηλεφωνικά μαζί τους προκειμένου να δώσουμε κατευθυντήριες οδηγίες.

Λάβαμε δε την διαβεβαίωση όλων ότι θα υποβάλουν αιτήματα για πιστοποίηση των μελών  τους.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ήταν η 12 Απριλίου του 2022, διάστημα αρκετό για την υποβολή των δικαιολογητικών αφού το μόνο που απαιτούνταν ήταν η υποβολή 2 excel και μίας υπεύθυνης δήλωσης.

Δικαιολογητικά κατέθεσαν , ο  Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Πυθαγορείου, η  Εθελοντική Ομάδα SOS Κοκκαρίου,  η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Σάμου, ο Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών  Παλαιοκάστρου,  και ο  Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίου Κηρύκου, και εγκρίθηκε η πιστοποίηση των μελών όλων των ομάδων πλην αυτής  του Συλλόγου  Εθελοντών Πυροσβεστών  Παλαιοκάστρου.

Αυτή την στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι εκπαιδεύσεις των μελών των παραπάνω τεσσάρων συλλόγων στην Πόλη της Σάμου στο Καρλόβασι και στην Ικαρία από το Πυροσβεστικό Σώμα που θα ολοκληρωθούν στις 23/5/2022.

Δυστυχώς οι υπόλοιποι πέντε  πιστοποιημένοι εθελοντικοί  σύλλογοι που είχαν ως αντικείμενο την Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση   δεν  υπέβαλαν αίτημα στην Γ.Γ.Π.Π. για πιστοποίηση των μελών τους για λόγους που δεν γνωρίζουμε.

Στους υπόλοιπους περίπου 30  συλλόγους που δεν είναι ενταγμένοι στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π  όπως είναι λογικό δεν δόθηκε η δυνατότητα από την Γ.Γ.Π.Π. για την  πιστοποίηση των μελών τους  διότι οι ίδιοι μέχρι και πέρυσι δεν είχαν  εκφράσει την επιθυμία τους  να ενταχθούν στο Μητρώο Γ.Γ.Π.Π, αυτό μπορεί να σας το πιστοποιήσει το αρμόδιο τμήμα εθελοντών της Γ.Γ.Π.Π.

Από την μεριά μας και στα πλαίσια τον αρμοδιοτήτων μας κάναμε ότι ήταν δυνατό  προκειμένου να ενημερώσουμε και να καθοδηγήσουμε το εθελοντικό κίνημα για να αποφευχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Με εκτίμηση.

 

O Προϊστάμενος του Τμήματος

Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Σάμου

Αλέξανδρος Τατούρης

 

Συνημμένα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Σ.Ο.Π.Π.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022  (ΑΔΑ:603Ν7ΛΩ-Π01).

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ