ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2018, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Υγείας Π.Ε. Σάμου “Φάρος”, εναρμονιζόμενο με τον νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»,  θα εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας προς ενημέρωση των δραστηριοτήτων του, εφόσον δεν έχετε αντίρρηση.

Τα στοιχεία σας ουδέποτε θα διατεθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση του Κέντρου Πρόληψης “Φάρος”.

Αν θέλετε να συνεχίσετε να επικοινωνούμε μαζί σας δε χρειάζεται να κάνετε κάτι.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε μηνύματα παρακαλούμε στείλετε απαντητικό μήνυμα με την ένδειξη ΔΙΑΓΡΑΦΗ εντός 3 ημερών.

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Κ.Π. “Φάρος”

Μαρία Βακιντή

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Π.Ε Σάμου «Φάρος»

Πατριάρχου Δαμιανού

Σάμος

Τ.Κ 83100

Τηλ. 22730 23443, 87070-1

Φαξ: 22730 23441
www.kpfaros.gr