Στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σε μαθητές  των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων Σάμου και Καρλοβασίου, με θέμα το επάγγελμα του αστυνομικού και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.