ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο συνολικής ενημέρωσης για την πορεία  των χρηματοδοτήσεων αλλά και την κατανομή των πόρων που έχει λάβει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου για τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 αλλά και της πλημμύρας της 2ας Φεβρουαρίου 2021 από το κράτος, παραθέτουμε τα εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

  • ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΕΙΣΜΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ
„  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 500.000€ „  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 1.000.000€
„  656 αιτήσεις : 393.600€ „  110 αιτήσεις : 216.714€
„  32 αιτήσεις αναπηρίας: 19.200€ „  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ :  216.714€
„  5 αιτήσεις πολυτεκνίας : 3.000€  
„  ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ : 415.800€  

 

Το εναπομείναν ποσό επεστράφη σε κωδικό του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το έγγραφο,με αριθμό πρωτοκόλλου 5938/02-02-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΛΗΜΜΥΡΑ
ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ – ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ
„  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 120.000€
„  10 αιτήσεις : 23.142€
„  ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 96.858€

 

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΑΕ 055

(ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ- ΣΕΙΣΜΟΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΑΕ Ο55
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
72863/02-11-2020 1.000.000 Κάλυψη πρώτων αναγκών υποδομών ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
341/04-01-2021 700.000 Κατεδαφίσεις επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτιρίων (χαρακτηρισμένων από τη ΓΔΑΕΦΚ) 23/12/2020
347/4.01.2021 460.000 Για τη μελέτη και υποστύλωση των κωδωνοστασίων των ναών βάσει της Προγραμματικής με την Ι. Μητρόπολη Σάμου Ικαρίας &Κορσεών 23/12/2021
25802/2.04.2021 1.600.000 Αποκατάσταση Υποδομών από το σεισμό 28/1/2021
62207/23.08.2021 740.000 Αποκατάσταση Υποδομών από το σεισμό 19/7/2021
83908/16.11.2021 1.100.000 Αποκατάσταση σχολικών υποδομών 22/9/2021
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 5.600.000  

 

 

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΑΕ 055

(ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ- ΠΛΗΜΜΥΡΑ)

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
47185/23.06.2021 500.000 Αποκατάσταση Υποδομών από την πλημμύρα 17/3/2021

 

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΕΙΣΜΟΣ)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
4122.77-30/272/15.02.2021 130.000 Αποκατάσταση Υποδομών από το σεισμό (Γ.Γ. ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 16/12/2020

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

 

  • ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΑΕ 055 (ΣΕΙΣΜΟΣ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΚΠΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ
2.037.864,24 857.949,55 123.752,60 193.722,35 319.561,84 71.920,00 723.951,72 180.637,30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 4.190.117,60  

 

  • ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΑΕ 055 (ΠΛΗΜΜΥΡΑ)
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ 461.957,94

 

  • ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΕΙΣΜΟΣ)

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 130.000,00

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ Σημείωση
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

1.620.000 (-964.344) 655.656 100% Το υπόλοιπο ποσό που δεν αποδόθηκε επεστράφη στο Υπ. Εσωτερικών
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΑΕ 055

(ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ- ΣΕΙΣΜΟΣ)

 

5.600.000 4.190.117,60 74,82%  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΑΕ 055

(ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ- ΠΛΗΜΜΥΡΑ)

 

500.000 461.957,94 92,39%  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΕΙΣΜΟΣ)

 

130.000 130.000 100%  
ΣΥΝΟΛΑ 6.885.656,00 5.437.731,54 78,97%  

 

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου