Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος 2020 & του 4ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και σε συνέχεια των ήδη καθιερωμένων συναντήσεων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη αποτελούμενη από τους Προέδρους των Κοινοτήτων των Δ.Ε. Βαθέος και Πυθαγορείου, τους Διευθυντές των Υπηρεσιών και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Η ενημέρωση αφορούσε έργα που έχουν ενταχθεί και πρόκειται να υλοποιηθούν στις Κοινότητες. Επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων ενημερώθηκαν σχετικά με τα έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό πρόγραμμα του 2020 και τους ζητήθηκε να αποστείλουν αποφάσεις τοπικών συμβουλίων οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις ιεραρχημένες τους προτάσεις για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.