ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ –ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 O Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου, μετά την ενημέρωση της απόφασης με αύξοντα αριθμό 9 της Δ.ΕΠ Ανατολικής Σάμου ,  ζητά ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς για τα εξής θέματα :

1)Tην  πορεία παραλαβής των συγκεκριμένων προκατασκευασμένων αιθουσών :

2) Την πορεία  εγκατάστασης των προκατασκευασμένων αιθουσών και την χωροθέτηση τους  στα Δημοτικά Σχολεία Βαθέος, Χώρας , Πυθαγορείου ,  τις ενέργειες που έχουν γίνει στον προαύλιο χώρο του Δ.Σ Πυθαγορείου, του στρατοπέδου «Λοχία Πεζικού Καρλοβασίτη Δημήτρη» (Δ.Σ Χώρας )καθώς και του οικοπέδου που έχει ενοικιαστεί πλησίον του ΓΕΛ και την ασφαλή πρόσβαση σε αυτό.(Δ.Σ Βαθέος) .

3)Τον προγραμματισμό επανεξέτασης χώρου για το  3ο Νηπιαγωγείο Σάμου

 4)Την αποκατάσταση των ζημιών των προαναφερόμενων σχολικών μονάδων καθώς και των Δημοτικών Σχολείων Παγώνδα, Κοκκαρίου και του σχολικού συγκροτήματος Παλαιοκάστρου .