ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ»

 

 

Αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην υδροδότηση του Καρλοβάσου και του Μαραθοκάμπου προς ενημέρωση των συμπολιτών μας παραθέτουμε τα εξής:

Σε κανονικές συνθήκες βροχοπτώσεων το δίκτυο ύδρευσης του Καρλοβάσου δέχεται περίπου 200 κυβικά μέτρα νερό ανά ώρα ενώ τώρα λόγω παρατεταμένης λειψυδρίας δέχεται μόνο 130.

Στο δε Μαραθόκαμπο ούτε 12 κυβικά ανά  ώρα.

Οι ποσότητες αυτές σε συνδυασμό με τα προβλήματα των εκτεταμένων αλλά και προβληματικών δικτύων δεν επαρκούν.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει λάβει τις εξής πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση εγκαίρως του προβλήματος.

Αναφορικά :

  1. Υπέβαλε στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αίτημα αντικατάστασης αντλιών και ηλεκτρικών πινάκων συνολικού ποσού 2.000.000 ευρώ.
  2. Λόγω καθυστέρησης του προγράμματος προβήκαμε από ιδίους πόρους στην αγορά και την αντικατάσταση πάνω από 20 αντλιών σε πηγάδια και γεωτρήσεις αυξάνοντας την απόδοση αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας έχοντας ταυτόχρονα προνοήσει για την ύπαρξη εφεδρικών αντλιών για κάθε περίπτωση.
  3. Ενταχθήκαμε σε πρόγραμμα τηλεμετρίας μέσω του «Αντώνη Τρίτση» το οποίο και υλοποιείται. Με το έργο αυτό θα έχουμε την δυνατότητα πλήρους ελέγχου του δικτύου, ακριβή εικόνα κατανάλωσης  της πόλης  και άμεση δυνατότητα παρέμβασης και επίλυσης τυχόν  προβλήματος.
  4. Προμηθευτήκαμε από την πρώτη στιγμή μηχάνημα εντοπισμού βλαβών και διαρροών για την ελαχιστοποίηση των απωλειών ύδατος.
  5. Αγοράσαμε 550 υδρομετρητές για την αντικατάσταση των προβληματικών
  6. Διενεργήσαμε και διενεργούμε ελέγχους για τον εντοπισμό παράνομων παροχών, μια πραγματική μάστιγα , που δημιουργεί σπατάλη νερού αλλά και απώλεια εσόδων.
  7. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής για να ενταχθούμε σε πρόγραμμα αφαλάτωσης από την επόμενη χρονιά
  8. Και το πιο σημαντικό εκτελούμε δύο έργα αντικατάστασης δικτύων τόσο στο Καρλόβασι, έργο ύψους 1.500.000 ευρώ και αντίστοιχα και στο Μαραθόκαμπο , έργο ύψους 850.000 ευρώ. Τα συγκεκριμένα έργα θα ολοκληρωθούν μέσα στο τρέχον έτος.

 

Στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε τις απώλειες των πεπαλαιωμένων δικτύων αντικαθιστώντας αμιαντοσωλήνες και σκουριασμένες σιδεροσωλήνες , επικίνδυνες για την υγεία όλων!

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότιτο θέμα της λειψυδρίας ανέδειξε  όλες τις   παθογένειες και τα συσσωρευμένα προβλήματα του παρελθόντος.

Πιστεύουμε ότι τα μέτρα σύντομα θα αποδώσουν. Παράλληλα κινούμαστε για την  αξιοποίηση κάθε δυνατού φυσικού πόρου.

Κατανοούμε τον κάθε πολίτη που διαμαρτύρεται , ως φορέας κάνουμε ότι είναι δυνατό ζητώντας και εμείς από την πλευρά σας συνεργασία και κατανόηση