Σχετικά με τα ερωτήματα που προκύπτουν σε συμπολίτες μας για τις θέσεις ιατρών που προκηρύσσονται στα νοσοκομεία μας και ιδιαίτερα στο Γ. Ν. Σάμου ζήτησα άμεση ενημέρωση από την άξια διοικήτρια του του νοσοκομείου κ. Afroditi Angeli ,την οποία και παραθέτω αυτούσια.

“Κάθε μήνα μέσω ψηφιακών συστημάτων καταγράφεται η προσέλευση των ασθενών στο νοσοκομείο και η πληρότητα των κλινικών. Βάση αυτών των στοιχείων προκύπτουν ειδικοί δείκτες που αποτυπώνουν την αναλογία των ασθενών σε σχέση με το προσωπικό (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό). Με βάση αυτούς τους δείκτες γίνεται η προκήρυξη θέσεων. Οι τελευταίες προκηρύξεις έχουν ως εξής:

-Με την Αρ. 11012/05.08.2022 1 θέση επιμελητή Β ειδικότητας Καρδιολογίας, η οποία πληρώθηκε.

-Με την Αρ. 11012/05.08.2022 1 θέση Διευθυντή ειδικότητας Πνευμονολογίας, η οποία πληρώθηκε.

-Με την Αρ. 11012/05.08.2022 1 θέση επιμελητή Α ειδικότητας Ορθοπεδικής-Τραυματολογίας, η οποία πληρώθηκε.

-Με την Αρ. 11012/05.08.2022 1 θέση επιμελητή Α ειδικότητας Γαστρεντερολογίας, η οποία κατέστη άγονη.

-Με την Αρ. 13917/10.10.2022 1 θέση επιμελητή Β ειδικότητας Αναισθησιολογίας, η οποία κατέστη άγονη.

-Με την Αρ. 13917/10.10.2022 1 θέση επιμελητή Α ειδικότητας Αναισθησιολογίας, η οποία κατέστη άγονη.

-Με την Αρ. 3250/14.03.2023 1 θέση επιμελητή Β για την κάλυψη της ΜΕΘ, η οποία κατέστη άγονη.

-Με την Αρ. 3250/14.03.2023 1 θέση επιμελητή Β ειδικότητας Ορθοπεδικής- Τραυματολογίας, με την οποία μονιμοποιήθηκε ιατρός που υπηρετούσε στο νοσοκομείο ως επικουρικός.

-Με την Αρ. 3250/14.03.2023 1 θέση επιμελητή Β ειδικότητας Χειρουργικής, με την οποία μονιμοποιήθηκε ιατρός που υπηρετούσε στο νοσοκομείο ως επικουρικός.

-Με την Αρ. 3250/14.03.2023 1 θέση επιμελητή Β ειδικότητας Παιδιατρικής, η οποία κατέστη άγονη.

-Με την Αρ. 17614/07.12.2023 1 θέση επιμελητή Α για την κάλυψη της ΜΕΘ, η οποία κατέστη άγονη.

-Με την Αρ. 17614/07.12.2023 1 θέση επιμελητή Α ειδικότητας Παιδιατρικής, για την οποία αναμένεται ο διορισμός νέας παιδιάτρου.

Με την τελευταία προκήρυξη ανοίγει ακόμη μια θέση παιδιάτρου προκειμένου να ενισχυθεί περισσότερο η παιδιατρική κλινική σε συνέχεια της νέας πρόσληψης.

Επιπλέον αυτών υπενθυμίζεται ότι από το ΔΣ του νοσοκομείου και τη διοίκηση έχει ζητηθεί η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

Με την Αρ. 35η Συνεδρίαση 05-12-2023 του ΔΣ ζητήθηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης Διευθυντή για την κάλυψη των ΤΕΠ, δύο (2) θέσεων Επιμελητών Α για την κάλυψη των ΤΕΠ και μίας (1) θέσης Επιμελητή Β για την κάλυψη των ΤΕΠ.

Επιπλέον, έχει ζητηθεί η προκήρυξη μιας θέσης οφθαλμίατρου και 2 θέσεων ψυχιατρικής προκειμένου να καλυφθούν κενά που προκύπτουν από μετατάξεις ιατρών που καλύπτουν αυτές.”

Όπως προκύπτει , η κατανομή των θέσεων που δίνει το Υπουργείο Υγείας από την ΥΠΕ δίνεται βάση ειδικού δείκτη που διαμορφώνεται από την προσέλευση των ασθενών και την πληρότητα της κάθε κλινικής.

Ο δείκτης αυτός σήμερα για το Γ.Ν. Σάμου δεν είναι ευνοϊκός.

Το αντίθετο συμβαίνει για το νοσοκομείο Ικαρίας .

Παρά ταύτα, αμετακίνητος στόχος μου είναι η λειτουργία των νοσοκομείων μας να γίνεται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.

Εκ του γραφείο του Βουλευτή Ν. Σάμου

Καθηγητή Καρδιολογίας

Στεφανάδη Χριστόδουλου