ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  ΠΡΑΞΗΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/ Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης/

Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

σας καλεί στην ενημερωτική εκδήλωση

παρουσίασης αποτελεσμάτων 2ου Παραδοτέου σύμβασης:

«Προσδιορισμός βέλτιστων λύσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων – τυροκομικών μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

 

 

Τόπος: Γραφεία  Περιφέρειας

Βαθύ Σάμου

Ημέρα: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

Ώρα: 12:00

Η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατά την παρούσα περίοδο σχεδιάζει την υλοποίηση λύσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων από τα ελαιοτριβεία και τυροκομεία των μεγαλύτερων νησιών του Βορείου Αιγαίου (Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία), στα πλαίσια του αντικειμένου: «Προσδιορισμός Βέλτιστων Λύσεων Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιοτριβείων – Τυροκομικών Μονάδων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», με Ανάδοχο την εταιρεία DIALYNAS S.A. Στα πλαίσια αυτά καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα στην ενημέρωση/παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί στο νησί και θα παρουσιαστούν οι διάφορες μέθοδοι διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων και τυροκομείων που ακολουθούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό, με προτάσεις εφαρμογής για το νησί και θα συζητηθούν ενδεχόμενες προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Τελικός σκοπός είναι η υλοποίηση λύσεων αποτελεσματικής επεξεργασίας των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και τυροκομείων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, τόσο για την ευχερή άσκηση της παραγωγικής δραστηριότητας όσο και για τη διατήρηση του ευαίσθητου περιβάλλοντος της Περιφέρειας.