Εν όψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2020-21 επιθυμούμε τη συνεργασία του Συλλόγου μας με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία και προετοιμασία των σχολικών μονάδων, αλλά δυστυχώς τα  χρονικά περιθώρια προετοιμασίας τους είναι περιορισμένα.

Μέχρι σήμερα η  Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου  Ανατολικής Σάμου έχει συνεδριάσει μόνο μία φορά στις 15-6-2020 χωρίς να έχει προγραμματίσει οποιαδήποτε ενέργεια  ή τουλάχιστον να ενημερώσει τα μέλη που την απαρτίζουν.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες που έχετε προβεί οι Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, για τα παρακάτω ζητήματα :

 

  1. Για το φλέγον θέμα της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων που ταλανίζει από την προηγούμενη σχολική χρονιά τις Σχολικές Επιτροπές. Έως τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί από τη νέα Σχολική Επιτροπή του Δήμου Ανατολικής Σάμου ουδεμία καταβολή χρημάτων, παρότι έχουν διατεθεί σημαντικά ποσά εδώ και μήνες από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  2. Αντίστοιχα, στον Δήμο Δυτικής Σάμου οι σχολικές μονάδες παραμένουν χωρίς χρηματοδότηση για την εξόφληση τιμολογίων που αφορούν στο προηγούμενο σχολικό έτος 2019-20, αλλά και για την κάλυψη των αναγκών τους για το νέο σχολικό έτος.
  3. Όσο για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισµού σχολικών µονάδων του Δήμου Ανατολικής Σάμου, η  προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για ενδιάμεσο καθαρισμό των σχολικών χώρων και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.
  4. Έλεγχος σχολικών κτηρίων, επισκευές και λοιπά αιτήματα των Διευθυντών/Προϊσταμένων που απεστάλησαν κατά τη λήξη του προηγούμενου σχολικού έτους.
  5. Προγραμματισμός κλαδέματος δένδρων και κοπής χόρτων στις σχολικές μονάδες.
  6. Προγραμματισμός απολύμανσης και απεντόμωσης των σχολικών μονάδων.
  7. Εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με αντισηπτικά, είδη καθαριότητας και λοιπά αναλώσιμα υλικά που είναι αναγκαία για την υγειονομική ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

 

 Ο Πρόεδρος

Αρχοντούλης Ιωάννης

 Η Γραμματέας

Λαμπρινού Ανδριανή