ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώσουμε ότι από σήμερα, 18/01/2019, ξεκίνησε η δεύτερη (Β΄) φάση τις διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Ν. 4563/2018, ΦΕΚ Α΄ 169), η οποία αφορά στην πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων του έργου και στην ένταξή τις σε αυτό.

Από σήμερα, 18/01/2018 και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών (μέχρι και την 19η/03/2019), οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Α΄ και του Β΄ Μέρους του Παραρτήματος του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ Α΄ 169) μπορούν να υποβάλλουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, (αυτοπροσώπως,  ταχυδρομικά, μέσω fax ή μέσω e – mail), στον Δήμο, στον οποίο ανήκει η ΠΕΤΚ της μόνιμης κατοικίας τους ή στα ΚΕΠ που λειτουργούν σε αυτήν, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα του Παραρτήματος Ι τις υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ (Β΄ 5022), προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να ενταχθούν σε αυτό ( άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 3269/2018 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 5022/2018).

Δικαιούχοι, στη παρούσα φάση είναι οι μόνιμοι διαμένοντες στους παρακάτω οικισμούς του Δήμου Σάμου:

 1. Η Αγία Παρασκευή
 2. Η Αγία Τριάδα
 3. Η Άμπελος
 4. Το Ασπροχόρτι
 5. Οι Βαλεοντάδες
 6. Το Γαλάζιο
 7. Το Διαπόρτι
 8. Η Δροσιά
 9. Το Κασονήσι
 10. Το Παλαιόκαστρον
 11. Οι Πεταλίδες
 12. Το Ποσειδώνειο
 13. Η Χαραυγή
 14. Οι Νικολούδες
 15. Η Αγία Ζώνη

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή στο έργο είναι:

 • Συμπλήρωση αίτησης για υπαγωγή στο έργο – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αντίγραφο ΑΔΤ ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του έτους 2018
 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
 • Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας

 

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες επιλέγουν την εταιρία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης του έργου. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (με το πακέτο υπηρεσιών «COSMOTE TV PACK») και η DIGEA  (με το πακέτο υπηρεσιών «DIGEA PACK») .

Πληροφορίες  :

 • Τμήμα Πληροφορικής  Δήμου Σάμου Τηλ.: 22733 53532
 • ΚΕΠ Δήμου Σάμου(Σάμος) Τηλ.:227333 50481 – 22733 50497  – 22733 50498
 • ΚΕΠ Δήμου Σάμου (Καρλόβασι) Τηλ.: 22733 50813 – 22733 50814

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σάμου στην διεύθυνση www.islandofsamos.gr