Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας  του Δήμου Ικαρίας, μίας συγκροτημένης κοινωνικής υπηρεσίας, σκοπός της οποίας είναι η στοιχειώδης παροχή υπηρεσιών στις οικονομικά  ασθενέστερες οικογένειες των δήμων Ικαρίας και Φούρνων.

Πρόκειται για μία νέα κοινωνική δομή με περιοχή δράσης τους δήμους Ικαρίας και Φούρνων με στόχο «να αποτελέσει   το  τοπικό   σημείο   αναφοράς   για   την   υποδοχή, εξυπηρέτηση  και  διασύνδεση  των  πολιτών με όλα  τα  Κοινωνικά Προγράμματα   και   Υπηρεσίες  που   υλοποιούνται   στην   περιοχή  των Δήμων  Ικαρίας  & Φούρνων». Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, το Κέντρο Κοινότητας θα διασυνδεθεί και  θα δικτυωθεί  με όλους τους φορείς και τις δομές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Δήμων Ικαρίας & Φούρνων  καθώς και σε εθνικό  και  περιφερειακό  επίπεδο  μέσω του   πληροφοριακού συστήματος.

Για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση και των κατοίκων  των  Φούρνων θα  λειτουργήσει  κινητή   μονάδα  που θα επισκέπτεται και θα εξυπηρετεί  τους κατοίκους-ωφελούμενους  κατόπιν  προγραμματισμένων επισκέψεων που θα προγραμματίζονται βάσει των αναγκών των ωφελουμένων.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου λειτουργεί στο «Κατσουλειο» στον Εύδηλο από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 16:00 και είναι στελεχωμένο με επιστημονικό   προσωπικό. Το προσωπικό αποτελείται από 3   στελέχη Κοινωνικούς Λειτουργούς, ένα ψυχολόγο και το διοικητικό προσωπικό.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε πέντε άξονες.

  1. Πληροφόρηση και παραπομπή για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης
  2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και
  3. Συμβουλευτική υποστήριξη
  4. Υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες
  5. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

«Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, την ενημέρωση, την εξυπηρέτηση και τη διασύνδεση των πολιτών, ειδικά όσων ανήκουν  σε  ευάλωτες  κοινωνικές  ομάδες,  με όλα τα κοινωνικά  προγράμματα και υπηρεσίες  που υλοποιούνται στην περιοχή»

Οι κατηγορίες πολιτών που μπορούν να ωφεληθούν από τις παροχές του Κέντρου Κοινότητας είναι οι εξής:

  • Πολίτες που κατοικούν στους Δήμους  Ικαρίας & Φούρνων.
  • Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
  • Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
  • Άνεργοι/ες , παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
  • Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο  22750-31991  και   στο  e-mail Kentrokoinotitasikarias@gmail.com.