Παραλάβαμε τη δωρεά, μέσω της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου,  από την Κυβέρνηση της Ελβετίας, ένα (1) ISO BOX – Container που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες που έχουν προκύψει έναντι του Covid 19. Τις επόμενες ημέρες θα επανδρωθεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό έτσι ώστε να είναι έτοιμο και λειτουργικό.

Τους ευχαριστούμε και ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρξουν παρόμοιες ενέργειες.

 

 

Ο Διοικητής

 

Νικόλαος Α. Στεφανής