Ανακοίνωση

Επειδή πληροφορούμαστε ότι σε αρκετά σχολεία ζητείται από τους συναδέλφους που έχουν τοποθετηθεί σε ομάδες για την αξιολόγηση, να συντάξουν τίτλους και σχέδια δράσης μέχρι την 29η Νοέμβρη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :

    Στο άρθρο 3 του νόμου (Διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού της σχολικής μονάδας) ορίζεται ρητά ότι στην ειδική συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων για την αξιολόγηση (που συγκαλείται μέχρι την 10η Οκτώβρη) ο σύλλογος διδασκόντων προχωρά στην «καταγραφή των στόχων βελτίωσης ανά άξονα και στην καταγραφή των τίτλων των επιλεγμένων σχεδίων δράσης. Τα τελικά σχέδια δράσης επιλέγονται τεκμηριωμένα και οριστικοποιούνται με σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων». Είναι σαφές ότι η σύνταξη των τίτλων και των σχεδίων δράσης γίνεται στην ειδική συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων για την αξιολόγηση. Στο σύνολο σχεδόν των σχολείων οι συνάδελφοι απείχαν και οι αντίστοιχες συνεδριάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν, οπότε ενεργοποιήθηκε η εντολή του υπουργείου (αμελλητί) οι διευθυντές να υποκαταστήσουν το σύλλογο διδασκόντων και να υλοποιήσουν από μόνοι τους τη δουλειά του. Άρα η σύνταξη των τίτλων και των σχεδίων δράσης αποτελεί δουλειά αποκλειστικά των διευθυντών κι όχι των συναδέλφων που έχουν τοποθετηθεί στις διάφορες ομάδες. Κανένας συνάδελφος δεν συντάσσει τίτλους και σχέδια δράσης και δεν παραδίδει τίποτε στη διεύθυνση του σχολείου του.

·      Αυτό που προβλέπει το υπουργείο να κάνουν οι συντονιστές των ομάδων δράσης (εγκύκλιος της 8/11/2021) είναι να καταθέσουν τα στοιχεία της Α’ φάσης μέχρι τις 12/1/2022.

Δεν συμμετέχουμε σε καμιά διαδικασία αξιολόγησης, παίρνουμε μαζικά μέρος στη γενική συνέλευση και τις εκλογές της Πέμπτης 25/11/2021 και ενωμένοι συνεχίζουμε τον αγώνα μας.