Δελτίο τύπου
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πρόεδρος της Α’ θμιας Σχολικής Επιτροπής, Αγγελική Γαλανού και ο Πρόεδρος της Β’ θμιας Σχολικής Επιτροπής, Δημήτρης Κυπραίου, με μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής επισκέφθηκαν όλες τις σχολικές μονάδες του δήμου ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς ώστε να ελεγχθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις.
Κατόπιν συζητήσεων με τους Διευθυντές των σχολείων αναφέρθηκαν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί με την δέσμευση ότι η αποκατάσταση θα είναι άμεση.
Όσον αφορά τις λειτουργικές ανάγκες και τον εξοπλισμό των σχολείων σύμφωνα με την καταγραφή θα γίνει και η ανάλογη χρηματική κατανομή ώστε η νέα χρονιά να κυλήσει εύρυθμα.