Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( Υ.Π.ΕΝ) έχει εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0 (Τ.Α.Α) με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 400  εκατομμύρια Ευρώ φιλόδοξο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων για την εκπόνηση  μελετών Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ανά την Ελλάδα.

Οι χωροταξικές μελέτες που ανατίθενται από το Υ.Π.ΕΝ σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) στο Τ.Α.Α έχουν προθεσμία ολοκλήρωσης 36 μηνών ( τριών ετών) από την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών.

Το Πρόγραμμα αυτό μοιρασμένο σε τέσσερα τμήματα ή κύκλους σε συνεργασία του Υ.Π.ΕΝ με το Τ.Ε.Ε, δυστυχώς,  δεν εξελίσσεται ικανοποιητικά.

Ο διαγωνισμός του πρώτου πιλοτικού κύκλου για την ανάθεση εκπόνησης δώδεκα τοπικών πολεοδομικών Σχεδίων που είχαν προκηρυχθεί τον Αύγουστο του 2021 ακυρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο και το ΤΕΕ προχώρησε σε επαναπροκήρυξη.

Ο δεύτερος κύκλος αναθέσεων με συνολικά 128 τοπικά και ειδικά πολεοδομικά Σχέδια περιλαμβάνει όλους τους Δήμους του Βορείου Αιγαίου  ( ΦΕΚ 6046 Β/20-12-21).

Από τα 128 αυτά Σχέδια μόλις την 1η Ιουνίου 2023 υπογράφτηκαν μόνο 7 συμβάσεις με μελετητικά γραφεία για την κατάρτιση ισάριθμων μελετών.

Στα 7 αυτά  Σχέδια  συμπεριλαμβάνονται από το Βόρειο Αιγαίο μόνο  οι Δήμοι Οινουσσών , Ψαρών, Χίου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών.

Ο χρόνος υλοποίησης των 7 αυτών μελετών είναι τρία(3) ολόκληρα χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής κάθε σύμβασης.

Ως εκ τούτων  η ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσής τους , η  κατά την  Κομισιόν απόλυτα καταληκτική του Τ.Α.Α, ελλείψει θεσμοθετημένων παρατάσεων,  η 31η Δεκεμβρίου 2025,  έχει, ήδη,  ξεπεραστεί.

Συνολικά μέχρι σήμερα  έχουν προωθηθεί μόνο ελάχιστες  δεκάδες συμβάσεων.

Και να ληφθεί υπόψη ότι εκτός από τα αμιγώς διοικητικά και  τεχνικά θέματα,  για  τη δέουσα διαβούλευση με τους φορείς και την Κοινωνία, για  τα παρεπόμενα νομοπαρασκευαστικά  και για  τα συναφή  Προεδρικά Διατάγματα,   απαιτείται επιπρόσθετα  εύλογο και σε κάθε περίπτωση επαρκές  χρονικό διάστημα.  .

Η Κυβέρνηση δεν αξιοποίησε και δεν εκτίμησε  σωστά τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες.

Ειδικά για τη σεισμόπληκτη Σάμο αλλά ενδεχομένως  και για ολόκληρο το θεομηνιόπληκτο  Βόρειο Αιγαίο, θα μπορούσε να είχε εγκαίρως αξιοποιηθεί  η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 32 του νόμου 4412 /2016 και εφαρμόστηκε πριν ένα χρόνο  στο Δήμο Μινώα-Πεδιάδας Κρήτης  όπου υπάγεται το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι.  .

Βάσει αυτού επιτρέπεται η  κατ’ εξαίρεση απλή διαπραγμάτευση χωρίς διαγωνισμό και διαδικασίες προηγούμενης δημοσίευσης όταν συντρέχουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης  όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ. προφανώς  για οικονομία χρόνου.

Δυστυχώς  οι αρμόδιοι εδώ και καιρό περί άλλα τυρβάζουν…

Έτσι τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης των σχετικών μελετών έχουν ήδη εκτροχιαστεί όπως επισημαίνουν τόσο Επιστημονικοί φορείς της χώρας μας ( Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών) όσο και κυρίως ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος Π. Τζεντιλόνι..

Είναι προφανές ότι παραπέμπονται στις καλένδες με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης τόσο η τροποποίηση του χωροταξικού της Σάμου όσο και οι απαραίτητες πολεοδομικές και χωροταξικές παρεμβάσεις σε αρκετά νησιά του Βορείου Αιγαίου και στην πατρίδα μας γενικότερα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ:

ΑΔΗΡΙΤΗ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε  

 Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Εύχομαι το εγχείρημα να γίνει και να είναι επιτυχές.

 

 

Μανώλης Νικ. Κάρλας

Περιφερειακός Σύμβουλος

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ