Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλήνη, συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

 

Η συνεδρίαση έγινε εκτάκτως και πολύ νωρίτερα από τα κατά νόμο οριζόμενα, μετά από πρόσκληση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνας Καλογήρου, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει, καθώς και τα πρόσφατα συμβάντα πυρκαγιών στο νησί.

 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν ο σχεδιασμός, ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων και η λήψη μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2019.