ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου την  20η του μηνός Νοεμβρίου   2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης  19:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Συζήτηση και αποφάσεις με θέμα τις εξαγγελίες –  αποφάσεις της Κυβέρνησης για το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα  χαρακτήρα λόγω των  εξαγγελιών του Υφυπουργού  Άμυνας και ειδικού συντονιστή για το μεταναστευτικό  κ. Αλκιβιάδη Στεφάνη στο πλαίσιο της παρουσίασης και προγράμματος της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος και λειτουργία   Δομής  και προαναχωρησιακού Κέντρου,  στο Δήμο μας δυναμικότητας  5000 χιλιάδων  + ατόμων.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολλάρος Γεώργιος