Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών απέστειλε ο Δήμαρχος Σάμου  για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη νέων συμβάσεων για το σύνολο του προσωπικού που παρείχε τις υπηρεσίες του στην καθαριότητα κατά την 07/06/2017, σύμφωνα και με την ομόφωνα εκφρασθείσα πολιτική βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει

«Κύριε Υπουργέ

 Επανερχόμαστε στα ανωτέρω (1) και (2) σχετικά έγγραφά μας με τα οποία στοιχειοθετούσαμε την ανάγκη της έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Σάμου προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη νέων συμβάσεων για το σύνολο του προσωπικού που παρείχε τις υπηρεσίες του στην καθαριότητα κατά την 07/06/2017, σύμφωνα και με την ομόφωνα εκφρασθείσα πολιτική βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το αίτημά μας για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Σάμου με το ποσό των 463.396,44 €, που απαιτείται για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης μέχρι την 31/03/2018, (77.232,74 €, μηνιαίως), λαμβάνει πλέον και τον χαρακτηρισμό του επείγοντος μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου της 11/08/2017, με την οποία έγινε αποδεκτό το  αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής υπέρ των συμβασιούχων – παρατασιούχων.

Θεωρούμε ότι η διατήρηση των θέσεων εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων και εν μέσω τουριστικής περιόδου και των ειδικών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα είναι αυταπόδεικτη, δεδομένου ότι μέρος των εργαζομένων ήταν το μοναδικό προσωπικό που εργαζόταν στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων της Σάμου.

Κατόπιν των ανωτέρω και συνυπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους του θέματος, (κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και νομικές), παρακαλούμε για την κατ’ εξαίρεση ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου Σάμου».

 

Με Εκτίμηση,

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ