Στη θέση του ταξιάρχου προήχθη ο Σαμιώτης Νικόλαος Παπαγεωργίου, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε τον βαθμό του Συνταγματάρχη (ΠΖ).

Οκ. Παπαγεωργίου είχε υπηρετήσει ως υποδιοικητής της 79 ΑΔΤΕ  Σάμου ενώ τα δύο τελευταία χρόνια υπηρετούσε  ως διευθυντικό στέλεχος  στην ΑΣΔΕΝ.

Εξάλλου στη θέση του Υποστρατήγου προήχθη  ο μέχρι τώρα Διοικητής της 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ» Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Λαμπιδώνης.

Την καριέρα τους στο στρατό συνεχίζουν οι Σαμιώτες, Υποστράτηγοι Δημήτριος Βακεντής, Εμμανουήλ Θεοδώρου και Παναγιώτης Καβιδόπουλος,  καθώς κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), παραμένουν διατηρητέοι.