Με Απόφαση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου, (Α.Δ.Α.;9Δ6Β46ΜΦΟΤ-Ο4Ν), συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη ειδικού σχεδίου οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών  εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο με Α.Π. Α1715/2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στην Ομάδα συμμετέχει ως επικεφαλής ο  αρμόδιος Αντιδήμαρχος και ως μέλη εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης, του Λιμεναρχείου, του ΕΚΑΒ και της ΚΕΔ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, μεριμνώντας ειδικότερα για την έγκαιρη ενημέρωση και απομάκρυνση των ευάλωτων ομάδων πολιτών, σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου, θα προβεί στη σύνταξη σχετικού μητρώου.

Τα άτομα που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ, κλπ) ή οι βοηθοί τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δήμο και να παρέχουν στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν, τα οποία θα καταγραφούν σε ένα μητρώο για την έγκαιρη ειδοποίηση τους από τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.

Στο μητρώο αυτό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία επικοινωνίας,  η διεύθυνση κατοικίας και η κατηγορία αναπηρίας, (κώφωση, τύφλωση, κλπ), τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων καθώς και το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησής τους, (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ).

Για την κατάρτιση του ανωτέρω μητρώου τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους εγγράφως ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία τα οποία για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσιοποιηθούν.

Για την εγγραφή στο σχετικό Μητρώο παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, στα τηλέφωνα 22733 – 53452 και 22733 – 53450, e-mail: dkpsamou@samos.gr

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου