ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι όπως κάθε χρόνο και με αφορμή το πολύ πρόσφατο συμβάν θαλάσσιας ρύπανσης στον Σαρωνικό Κόλπο μετά τη βύθιση του Δ/Ξ Αγία Ζώνη II την 10/9/2017,  η υπηρεσία μας οργανώνει την ετήσια εκπαίδευση της ομάδας αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που έχει συγκροτήσει, σε συνεργασία με την Εταιρεία New Naval LTD με την οποία τα τελευταία χρόνια έχουμε σύμβαση συνεργασίας και υποστήριξης στα θέματα αυτά,  ως ακολούθως:

 

Δευτέρα 9  Οκτωβρίου  2017

Θεωρητική Εκπαίδευση στη Σάμο  στην αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου από 09.00 έως 11.00.

Τα θέματα που θα αναλυθούν κατά τη διάρκειά της θα είναι κατ’ ελάχιστο τα κατωτέρω:

  • Γενικά στοιχεία οργάνωσης για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης
  • Τις ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα
  • Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Σάμου στο νησί με φωτογραφικό υλικό του εξοπλισμού του
  • Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην αγκύρωσή τους
  • Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό
  • Παρουσίαση του τελευταίου Συμβάντος Θαλάσσιας ρύπανσης στον Σαρωνικό Κόλπο μετά την βύθιση του Δ/Ξ Αγία Ζώνη II την 10/9/2017

 

Δευτέρα 9  Οκτωβρίου  2017

Πρακτική Εκπαίδευση στο λιμάνι Μαλαγαρίου. 

Α΄ μέρος. Επίδειξη του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου στο λιμάνι Μαλαγαρίου από 11.30 έως 12.00.

Β΄ μέρος. Διεξαγωγή άσκησης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης στο λιμάνι Μαλαγαρίου με χρήση πλωτών φραγμάτων και Skimmer από 12.00 έως 14.00.

Εκπαιδευτής: Εξειδικευμένος Σύμβουλος της NEW NAVAL ΕΠΕ

 

Την εκπαίδευση μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων,  επαγγελματικών σωματείων και οι τοπικοί φορείς που έχουν σχέση με τη θάλασσα και ιδιαίτερα τα λιμάνια.

 

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22730  24515 και 22730 27258. Υπεύθυνη κ. Πέγκυ Σεχιώτη.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ