ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ

Κόμβος Μαλαγαρίου Σάμου, Τ.Κ. 83100 (Τηλ. 2273023900)

Σάμος 14  Ιανουαρίου 2022                    Αρ. Πρωτ. :5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας λόγω των οδηγιών για Προστασία από την Πανδημία λόγω του SARSCoV 2 (COVID 19)  και σύμφωνα με το καταστα-τικό του προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στις Εκλογές οι οποίες θα πραγμα-τοποιηθούν στις 20 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Κυριακή από 09:00 πρωί  έως 15:00 μεσημέρι όπως παρακάτω:

Βαθύ Σάμου: Στα Γραφεία του Συλλόγου στον Κόμβο Μαλαγαρίου.

Καρλόβασι: Στο Παράρτημα του Συλλόγου στο πάρκινγκ του Κέντρου Υγείας.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν όλοι οι Πολύτεκνοι γονείς που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι συμπληρώνοντας την αίτηση υποψηφίου την οποία μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτοπροσώπως στα Γραφεία του Συλλόγου(Βαθύ) Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή (9 με 1) ή στο Παράρτημα του Συλλόγου στο (Καρλόβασι) Τρίτη και Πέμπτη (9 με 1) ή να κατεβάσετε από το F/B του συλλόγου.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες πολύτεκνους και ιδιαίτερα στους νέους  να πλαισιώσουν το Δ.Σ. όχι μόνο με τη συμμετοχή στις δραστηριότητές μας αλλά και με την υποβολή υποψηφιότητας στις αρχαιρεσίες.

Για την άριστη διαδικασία  παρακαλούμε να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της μετάδοσης του Covid – 19.

Με σεβασμό

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Η                                                         Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Δήμητρα Λάμπρου                                       Φλώρα Τζεβρένη

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:………………………………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:…………………………………………………………………
ΑΡΙΘ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:…………………………………………………………………
ΑΡΙΘ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:…………………..ΑΣΠΕ:…………………
ΑΡΙΘ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:……………………………ΔΟΥ:……………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ:……………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ:…………………………………………………………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝ.: ΣΤΑΘΕΡΟ:……………………….ΚΙΝΗΤΟ:………………………..
E – MAIL:…………………………………………………………………………………………..
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος/η δηλώ υπευθύνως ότι επιθυμώ σύμφωνα με το καταστατικό να λάβω
μέρος ως υποψήφιος στις αρχαιρεσίες για τις εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Συλλόγου Πολυτέκνων Σάμου – Ικαρίας & Φούρνων που θα πραγματοποιηθούν την 27 Φεβρ. 2022
Σάμος/ Ικαρία/Φούρνοι…………………….2022
Ο/Η
Αιτών/ Αιτούσα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα αίτηση μπορεί να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου στα Γραφεία του Συλλόγου, ταχυδρομικώς (ΕΛΤΑ) ή Courier, με e-mail , 5 τουλάχιστον
ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.