ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Σάμου (Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών νομού Σάμου) είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο, μέλη του οποίου είναι όλοι οι μηχανικοί που εργάζονται σε φορείς του Δημοσίου τομέα, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ του νομού Σάμου.

Μετά από αρκετά χρόνια αδράνειας δραστηριοποιείται ξανά, με σκοπό την προάσπιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του καθώς και την βελτίωση της οργάνωσης των  υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Στις αρχαιρεσίες της 17ης Οκτωβρίου 2017 προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής: Πρόεδρος:  Ζάχαρης Νικόλαος, ηλεκτρολόγος μηχ., υπάλληλος Παν. Αιγαίου

Αντιπρόεδρος: Αποστόλου Αθανάσιος, αρχιτέκτων μηχ., υπάλληλος Δήμου Σάμου Γενική Γραμματέας: Φερεντίνου Καλλιρρόη, πολιτικός μηχ., υπάλληλος Δήμου Σάμου Ταμίας: Κούκουρα Ανθή –Ειρήνη, πολιτικός μηχ., υπάλληλος Δήμου Σάμου

Αν. Γενικός Γραμματέας: Νταλαμάγκας Λεωνίδας, πολιτικός μηχ., υπάλληλος Δήμου Σάμου Η ΕΜΔΥΔΑΣ Σάμου ανήκει στη δευτεροβάθμια  Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΜΔΥΔΑΣ.

 

Ο

Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Ζάχαρης  Νικόλαος

Η

Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.

 

Φερεντίνου Καλλιρρόη