ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ είναι η συνδικαλιστική οργάνωση  των Μηχανικών Δημοσίων υπαλλήλων και  έχει ως μέλη της το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών που εργάζονται στο δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ του Νομού Σάμου (Σάμος και Ικαρία).

Μεταξύ των σκοπών  της καταστατικής λειτουργίας της είναι αφενός μεν η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της, η βελτίωση των όρων εργασίας καθώς και των συνθηκών ζωής τους και αφετέρου η βελτίωση της οργάνωσης των τεχνικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και η προάσπιση του  δημοσίου συμφέροντος.

Την Τετάρτη  13 Απριλίου 2022 διεξήχθησαν  αρχαιρεσίες της ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ και το νέο Δ.Σ. που εκλέχθηκε, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Κυπραίου Γιάννης
(Δήμος Ανατ. Σάμου
 / mail: gkyp17@hotmail.com)

Αντιπρόεδρος: Φραγκουλάκη Γεωργία
(Περιφερειακή Ενότητα Σάμου /
 mailgeorgia.fragkoulaki@samos.gr)

Γεν. Γραμματέας: Φερεντίνου Καλλιρρόη
(Δήμος Ανατ. Σάμου
 /mail: kaliroi.ferentinou@samos.gr)

Ταμίας: Νταλαμάγκας Λεωνίδας

(Δήμος Δυτικής Σάμου/ maildalas_me@yahoo.com)

Αν/τής Γεν. Γραμματέας: Καρύδας Γιάννης
(Περιφερειακή Ενότητα Σάμου /
 mailgk1978@yahoo.com)

Παράλληλα εκλέχθηκε αντιπρόσωπος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΜΔΥΔΑΣ ο Ζάχαρης Νίκος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου / mailnzar@aegean.gr)

Γιάννης Κυπραίου

Πρόεδρος Δ.Σ.