ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σάμος 28Φεβρουαρίου 2023                                                                  Αριθ. Πρωτ. :18

ΠΡΟΣ : Άπαντα τα Μέλη του Συλλόγου μας.

ΚΟΙΝ.: Δήμους Ανατολικής – Δυτικής Σάμου, Ικαρίας & Φούρνων.

Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

1.Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου μας αλλά και της Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Πολυτεκνική Ιδιότητα τα εξής:

α. Όταν και οι δύο πολύτεκνοι γονείς αποθνήσκουν παύει η Πολυτεκνική ιδιότητα και στα τέκνα αυτών και διαγράφονται από το σύλλογο. Κανονικά πρέπει τα τέκνα αυτών να ενημερώνουν ΑΜΕΣΑ το σύλλογο για την απώλειά τους και να προσκομίζουν Πιστοποιητικό Θανάτου, το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί από κανέναν μέχρι τώρα.

β. Όσα εγγεγραμμένα μέλη δεν καταβάλλουν τη συνδρομή τους για πολλά έτη , επιβαρύνουν οικονομικώς τον σύλλογο και αυτοδικαίως διαγράφονται.

  1.   Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις ΑΜΕΣΕΣ ενέργειές σας διότι ο σύλλογος θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαγραφές.

Με σεβασμό

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Η                                             Η

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δήμητρα Λάμπρου                                      Φλώρα Τζεβρένη