ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 5 Απριλίου 2019 θα εκδικαστεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η από 28.2.2019 αίτηση ακύρωσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου (ΠΕΔ Β.Αιγαίου), του Δήμου Σάμου, του Δήμου Χίου, του Δήμου Κω, του Δήμου Λέρου, του Σπυρίδωνος Γαληνού, Δημάρχου  Λέσβου, του Μιχαήλ Αγγελόπουλου, Δημάρχου Σάμου, του Μανώλη Βουρνούς  Δημάρχου  Χίου, του Γεωργίου Κυρίτση, Δημάρχου  Κω,  του Μιχαήλ Κόλια, Δημάρχου  Λέρου, κατά της πρόσφατης υπουργικής απόφασης για το ΦΠΑ κατά το μέρος που θίγει την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δεδομένου ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ συνδέονται με τον αριθμό των προσφύγων μεταναστών που βρίσκονται στα νησιά που έχουν hot post, και για τη διάρκειά της. Συγκεκριμένα, κατά τρόπο αθέμιτο και μη νόμιμο τα πέντε ακριτικά νησιά θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ, εφόσον έχουν υπεράριθμο πληθυσμό στα hot spots. Οι τοπικές κοινωνίες μετατρέπονται σε όμηρο της ίδιας της αδυναμίας της πολιτείας να ανταποκριθεί στις συνταγματικές υποχρεώσεις της. Η εξαιρετική σπουδαιότητα της υπόθεσης αναδεικνύεται από τον άμεσο προσδιορισμό για τη συζήτησή της ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.