Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας μετά θλίψεως ἀναγγέλει τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ πολυσεβάστου καί ἀγαπητοῦ Αἰδ/του Πρωτ. Γεωργίου Ἀρχοντούλη.Ὁ μακαριστός Πρωτ. Γεώργιος Ἀρχοντούλης εἶλκε τήν καταγωγήν ἐκ Παγώνδου Σάμου, ἐσπούδασε εἰς τήν Πατμιάδα Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν καί ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1967 καί Πρεσβύτερος τό 1968 ὑπό τοῦ τότε Μητροπολίτου Παντελεήμονος τοῦ Α΄.

Διεκρίθη διά τήν θεολογικήν του κατάρτισιν καί τήν ἱεροψαλτικήν του δεινότητα, ὡς καί διά τήν ἐργατικότητα καί τόν ζῆλον του τόσον εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν διοίκησιν, ὅσον καί εἰς τήν ποιμαντικήν διακονίαν.

Εἰς τήν ὑπέρ τά πεντήκοντα ἔτη Ἱερατικήν Διακονίαν του, διετέλεσε Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας εὐθύς ἐξ ἀρχῆς καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Αὐτῆς ἀπό τοῦ 2008 ὡς καί Ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Κοκκαρίου ἀπό τοῦ 1969.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του μακαριστοῦ π. Γεωργίου θά τελεσθῇ τήν Παρασκευήν 4ην Ἰουνίου 2021 καί ὥραν 17.00΄ ἀπό τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου πόλεως Σάμου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου, προηγηθείσης τῆς Θείας Λειτουργίας κατά τήν πρωΐαν καί τῆς μετ’ αὐτήν ἀναγνώσεως τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν.

Εἴη αὐτοῦ ἡ μνήμη ἀγήρως καί αἰωνία!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως