ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ            

ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΑΜΟΥ

 

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

11π.μ.

Λέκκα (Κοινοτάφιο μαχητών)

Στην είσοδο του χωριού