Ἐπί τῇ θλιβερᾷ ἐπετείῳ τῆς Ἁλώσεως τῆς συμπληρώσεως 570 χρόνων ἀπό τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, ἡ ὁποία ἔγινε τήν 29ην Μαΐου 1453, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, διοργανώνει, ὡς ἐποφειλομένη τιμή πρός τούς πεσόντες, Ἐκδήλωση Μνήμης, τή Δευτέρα 29 Μαΐου καί ὥρα 19.30 εἰς τήν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Ἀνατολικῆς Σάμου και την Τετάρτη 31 Μαΐου και ὥρα 19.30 εἰς την αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Δυτικῆς Σάμου, κατά τήν ὁποίαν θά  ὁμιλήσει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀμφιλόχιος Φλεβάρης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ θέμα: «570 χρόνια, Ἱστορική Μνήμη».

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τελεσθεῖ ἐπιμνημόσυνη Δέηση, γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν ἐθνομαρτύρων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν ἡρωϊκῶς ἀγωνισάμενοι κατά τήν προάσπιση τῆς Βασιλεύουσας, μέ πρῶτο, τόν τελευταῖο πρόμαχο αὐτῆς αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον τόν Παλαιολόγον καί θά ἀναγνωσθεῖ εἰδική πρός τοῦτο συνταχθεῖσα εὐχή.

Τήν ἐκδήλωση αὐτή θά πλαισιώσει ὁμάδα Ἱεροψαλτῶν καθώς καί ἡ παιδική καί νεανική χορωδία τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, «εὐΩΔΗα», πού θα ἀποδώσουν θρήνους τῆς Ἁλώσεως.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως