«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »

(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 26η του μηνός Νοεμβρίου  2019, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης  19:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ψήφιση μεταβατικού προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων από 1/9 εως 31/12 2019 Δήμου Ανατολικής Σάμου .

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Κολλάρος Γεώργιος