ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Δυτικής Σάμου και σε συντονισμένες ενέργειες με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Χρήστος Στυλιανίδης όρισε τον Δήμο Δυτικής Σάμου, φορέα υλοποίησης του έργου της αποκατάστασης ζημιών στο κτίριο στέγασης των Υπηρεσιών Ελέγχου στο Λιμάνι Καρλοβάσου. Η δαπάνη κόστους 250.000,00 € επανεντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με σκοπό την αναμόρφωση  των κτιριακών υποδομών στο λιμάνι της πόλης μας ώστε να εξασφαλισθεί η αναβάθμιση  των παρεχόμενων ναυτιλιακών Υπηρεσιών.

 

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                          ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

                                                

                     ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ